Domů Dění v regionech Říčku Nemilan...

Říčku Nemilanku čeká čištění

Do koryta Nemilanky v Olomouci už za několik dní vjedou bagry, aby mohly začít s jeho čištěním. Povodí Moravy s městem Olomouc se tak pustí do odbahňování nenápadného potoka, který už několikrát ohrozil obyvatele Nemilan a Slavonína.

Olomouc – Akce tak může odstartovat poté, co se vedení města spolu s Povodím Moravy podařilo získat potřebné peníze z rozpočtu ministerstva zemědělství. Město Olomouc navíc přispěje částkou 2,4 milionu korun na čištění zatrubněné části potoka. Práce se však neobejdou bez spolupráce s místními lidmi a dopravního omezení.

Nemilanka by měla být vyčištěna do konce roku. Bagry a těžká auta však lidé nebudou mít za domy neustále. Pracovat se bude vždy na jednom úseku a postupně.

Čištění asi 2,2 kilometrů dlouhého koryta Nemilanky je rozděleno do tří etap. Stavbaři navážou na již vyčištěný úsek od dálničního mostu po zástavbu Nemilan.

Práce začnou u nemilanského fotbalového hřiště, pokračovat budou k ulici Lidická. V další fázi pak budou bagristé pracovat v navazujícím úseku nad Lidickou ulicí, po úsek u železničního mostu v ulici Janíčkova. Čištění otevřeného koryta ukončí u slavonínského hřiště.

Na tuto etapu musí navazovat čištění zatrubnění až po vtokový objekt za silnicí v ulici Zolova. Součástí celé akce je i odvoz a uložení vytěžených materiálů na skládky. Odtěženo bude asi 1700 m3 nánosů.

„Samotné čištění pro nás nebude náročné. Nejdůležitější však je, aby v korytě nezůstaly žádné překážky, jako jsou lávky a mostky. I když nebude vždy jednoduché je dočasně odstranit, chceme obyvatele požádat o spolupráci. Jen tak totiž můžeme zajistit, aby čištění proběhlo co nejrychleji, bez komplikací,“ zdůraznil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Město Olomouc proto přislíbilo spolupráci také na informovanosti místních obyvatel. „Na komunikaci s místními obyvateli klademe velký důraz. Nemilanka protéká bezprostředně obydleným územím a bez součinnosti s jeho obyvateli akce nemůže být úspěšná. Věřím, že po dokončení čištění si jak Slavonín, tak Nemilany výrazně oddechnou a nebudou se muset obávat důsledků každého většího deště a jejich obydlí budou v bezpečí,“ uvedl primátor Olomouce Martin Novotný.

Pracovníci odboru životního prostředí olomouckého magistrátu proto spolu s odpovědnými zaměstnanci Povodí Moravy plánují i několik osobních pochůzek. „Chceme vysvětlit jednotlivým lidem, co je čeká a jaký navrhujeme postup,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. Podle něj se však nikdo nemusí obávat toho, že by stavbaři lávky necitelně vytrhávali. „Důležité však je, aby si zdejší obyvatelé uvědomili, že opatření, která nyní provádíme, mají zejména chránit jejich majetek. Práce přitom už nesnesou odklad. Koryto je totiž v některých místech zanesené až z šedesáti procent,“ připomněl Loyka.

Práce na zatrubněných úsecích zajistí tlakové vozy, které budou čistit v místech vstupů do revizních a čistících šachet. V problematických místech může dojít i na čištění ruční. Největší komplikace lze zřejmě očekávat v části mezi ulicemi Jižní a Zolova, po vtokový objekt do prvního zatrubnění, kde je trať vedena přímo ve dvorech nemovitostí a chybí zde čistící šachty. V této lokalitě bude do soukromí obyvatel nejvíce zasahováno a na několika místech čeká pravděpodobně stavbaře vybourání potrubí, případně vstupu pro čištění.

Akce se dotkne liniových ulic podél Nemilanky. Od Etapy I. to bude ulice u novostaveb v Nemilanech až po most v ulici U Sokolovny, dále ulice Lidická, Povelská, Janíčkova, Dykova, Jižní, Kyselovská a Zolova. Provádění prací se může dotknout i okolních příbřežních pozemků mimo jmenované ulice a také vnitřní sítě komunikací, po nichž bude sediment vyvážen.