Domů Dění v regionech Průmysl 4.0 o...

Průmysl 4.0 ovlivní i firmy na Olomoucku, změny čeká i vzdělávací systém

0

Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropy. Tradičně silný význam strojírenství a dalších průmyslových odvětví je také na Olomoucku. Průmysl 4.0 ovlivňuje stále více i firmy v regionu. V médiích se objevují teze, že bude v ohrožení až 40–50 % profesí, je tomu tak? 

Je nezpochybnitelné, že nové technologie prostupují do všech úrovní života, včetně života jednotlivých firem. Výrobní procesy se stále zdokonalují a stávají se více sofistikované – mluvíme o tzv. průmyslu 4.0 S tímto trendem úzce souvisí také nároky na lidské zdroje a jejich měnící se kvalifikaci.

„Pojem průmysl 4.0 je občas trochu nafouknut, nebo ne zcela správně chápán. Nejde jen o využití robotů. Nicméně aspekty průmyslu 4.0 se postupně dotknou i většiny malých a středních firem, pokud chtějí zůstat konkurenceschopné. Já v našich podmínkách vnímám toto téma jako komplexní digitalizaci výroby, optimalizaci či automatizaci procesů. Díky těmto inovacím firma může dosáhnout finančních úspor, výsledný produkt může být více přizpůsoben koncovému zákazníkovi a lze se bavit i o potenciálních úsporách co do počtu zaměstnanců. Některé profese určitě budou zanikat, současně ale budou vznikat nové. Nebál bych se ale, že za pár let ztratí v regionu uplatnění třeba polovina profesí. Spíše se změní nároky na kvalifikaci“ přibližuje téma Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc.

V rámci digitalizace výroby se bavíme například o tzv. inteligentních továrnách, inteligentních skladech, kde spolu jednotlivé výrobní linky a třeba i výrobek s linkou vzájemně komunikují a manažer má možnost vše vidět, kontrolovat a reagovat v reálném čase, vše online.

„Všechny tyto aspekty s sebou samozřejmě nesou větší důraz na kvalifikaci zaměstnanců a jejich digitální gramotnost. Nejedna firma již přenesla své vnitřní procesy, plány výroby atp. do kompletní digitální formy. Technici tak pracují mnohdy již více s tablety než s papíry,“ dodává Kašpar.

Průmysl 4.0 – vzdělávací systém

Zcela zásadní je pro pracovní trh kvalita vzdělávacího systému. Ten se musí přizpůsobovat novým trendům a musí být více pružný. Školy hlavně musí produkovat absolventy, po kterých je poptávka ze strany zaměstnavatelů. Právě i pro tento účel vznikl Pakt zaměstnanosti, jehož nositelem je Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje. Ta společně s dalšími partnery připravuje, mimo jiné aktivity, i relevantní model predikce trhu práce.

„Je nesmírně důležité, abychom uměli relevantně předpovědět, jaké profese budou potřeba v horizontu několika dalších let. Ve školách se pak obecně musí klást více důraz na moderní technologie, digitální gramotnost a v neposlední řadě také na cizí jazyk. Mnoho aplikací a programů je v angličtině. Bez základů jazyka se ani budoucí dělník již neobejde. Školy tomuto trendu musí přizpůsobit také svou infrastrukturu a stále prohlubovat vazby na firmy,“ doplňuje Kašpar.

Okresní hospodářská komora Olomouc chystá ještě v letošním roce sérii aktivit – konferenci, exkurzi a další právě na témata související s průmyslem 4.0 a dopadem tohoto trendu na region.

„Nejde nám o akademické a teoretické konference. Chceme firmám v regionu zprostředkovat reálné zkušenosti se zaváděním některých prvků tzv. průmyslu 4.0. Nejlepší je, když si manažeři mezi sebou sdělí autentická svědectví o tom, s čím se v procesu implementace lze potkat. Jaký efekt dané kroky přinesou atp. S tím vším samozřejmě i úzce souvisí téma ochrany dat a ochrany proti hackerům. To je také oblast, které se v rámci komory intenzivně věnujeme[1],“ sdělil k záměru Radim Kašpar