Domů Dění v regionech Pardubice zko...

Pardubice zkoumají chování místních řidičů a cestujících

Od září v Pardubicích probíhá průzkum dopravního chování. Na zvonky náhodně vybraných domácností  budou zvonit tazatelé, kteří zjišťují, odkud kam a jakým dopravním prostředkem obyvatelé Pardubic cestují. Na základě průzkumu, který potrvá jeden rok, pak bude možné ve městě vytvořit podmínky umožňující efektivní dopravu.

„V rámci průzkumu je nutné získat reprezentativní vzorek jednoho tisíce domácností. Pro jeho dosažení je navíc klíčové, aby lidé byli k tazatelům, kteří budou dotazníkové šetření provádět, vstřícní a ochotní s nimi spolupracovat,“ říká Ivana Maradová z Magistrátu města Pardubic, která za projekt zodpovídá. Údaje, odkud kam, jakým dopravním prostředkem či za jakým účelem se lidé po městě pohybují, jsou rozhodující pro dobré fungování celého města. Aby bylo možné ve městě vytvořit podmínky pro efektivní a šetrnou dopravu, je nutné získat o cestách lidí komplexní představu. „Průzkum v domácnostech nelze nahradit nějakým sčítáním aut nebo anketou na ulici. Takové údaje nevypovídají o tom, jak se lidé skutečně přepravují. Průzkum dopravního chování je také hlavním podkladem pro dopravní model města,“ uvádí Vojtěch Jirsa, specialista v oblasti plánování dopravy ve městech.

Průkaznější výsledky než z mobilních aplikací

Podle jeho slov existují i progresivní přístupy, kdy jsou cesty lidí monitorovány například pomocí aplikace v telefonu. „Tyto metody však zatím nefungují dobře. Nedaří se získat všechny potřebné informace a reprezentativní vzorek,“ dodává Vojtěch Jirsa. Metodiku průzkumu pro Pardubice navrhlo Centrum dopravního výzkumu, samotné dotazování v domácnostech zajišťuje ppm factum research. Město chce tímto způsobem získat informace o cestách nejen pardubických domácností. „Průzkum proběhne rovněž v okolních obcích. Víme, že tamní obyvatelé významně zatěžují ulice města dopravou. Jestli více, nebo méně, to teprve zjistíme. Chceme tento názor opřít o reálná data,“ podotýká Libor Slezák, předseda komise pro dopravu Rady města Pardubic.