Domů Dění v regionech Pardubice maj...

Pardubice mají vítěze architektonické soutěže pro Památník Zámeček

Pardubičtí radní schválili budoucí podobu Národní kulturní památky Památníku Zámeček – popraviště. Z celkem osmi nabízených řešení bylo nakonec v rámci Architektonické soutěže o návrh „Památník Zámeček“, kterou potvrdila Česká komora architektů, vybráno řešení architekta Jana Žalského. Všech osm návrhů pak bude veřejnosti představeno tento měsíc v Galerii města Pardubic.

O vítězi rozhodovala pětičlenná porota v čele s Marcelou Steinbachovou, jejíž tvorba byla odborníky oceněna titulem Architektka roku 2016, složená ze tří nezávislých a dvou závislých členů. Odbornými konzultanty poroty byli navíc pracovníci památkové péče. O čtyřech nejlepších projektech se vedla dlouhá diskuze. Žádný z finálních návrhů však nebyl bez výhrad, a proto se porota rozhodla neudělit první cenu. Nejvýše oceněným projektem se tak stal návrh architekta Jana Žalského, o třetí místo se dělí MCA atelier s.r.o. a Projektil architekti s.r.o. „Projekt architekta Žalského se nejlépe vyrovnal s návrhem expozice podle libreta historika Vojtěcha Kyncla.

Území navíc řeší citlivým způsobem, přičemž samotný památník zůstává dominantním prvkem. Expozice, která je nově zapuštěna pod zem, nenarušuje pietní ráz a navíc je dobře řešena. Jsem přesvědčený, že dokáže oslovit dnešní a budoucí generace, a to je naším cílem. Dovolím si říci, že pro další jednání a diskuzi jsme v panu architektovi Žalském získali prestižního partnera, který vytvářel expozice pro Památníky Lidice a Ležáky,“ popisuje vítězný návrh náměstek primátora zodpovědný za školství, kulturu a cestovní ruch Jakub Rychtecký.

Dalším krokem teď bude vypracování projektové dokumentace. „Výsledky budou účastníkům soutěže oznámeny v následujících dnech, do patnácti dnů pak mají soutěžící možnost podat své námitky. Pokud se nikdo neodvolá, zahájí město Pardubice s vítězem kroky k uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace,“ podotýká vedoucí odboru hlavního architekta pardubického magistrátu Zuzana Kavalírová.

Studie pana architekta Žalského je rozdělena do dvou etap. „V první etapě bude rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček zahrnovat odstranění stávajícího objektu expozice a oplocení.  Zároveň zde bude instalována nová podzemní expozice, která bude přístupná po rampách, podél nichž budou vyryta jména obětí. V návaznosti budou provedeny nové přístupové cesty, parkové úpravy a bude zde vybudováno parkoviště,“ popsal náměstek Rychtecký. V rámci druhé etapy budou odstraněny původní přístupové plochy, dojde k úpravám cestní sítě pro pěší, k sadovým úpravám a instalaci výstavních citylightů v okolí parkoviště.

Zpátky do roku 1942

Hlavním cílem Jana Žalského při vytváření návrhu bylo přiblížit toto území roku 1942, tedy roku poprav. „Dominantním prvkem zůstane samotný žulový pomník, který bude součástí jednotící linie. Jednou z dalších výraznějších změn pak bude dosázení lesa, čímž se podoba tohoto území přiblíží roku 1942, kdy došlo k exekuci 194 ležáckých obětí. Prvky, které se na území památníku nacházejí, jsou navíc nesourodé. Souvislosti s nacistickým obdobím se vytratily, a proto je potřeba je zde opět obnovit a dodat této národní kulturní památce na důstojnosti. Architekt Žalský si ze všech nejlépe poradil s členěním a řešením expozice, která je navržena ve čtyřech rovinách, Paměti doby, mrtvých, zmizelých a živých,“ popisuje budoucí podobu Památníku Zámeček člen poroty a historik Vojtěch Kyncl, který je spolu s Blankou Jedličkovou autorem ideového návrhu Památníku Zámeček.

Zrekonstruovaný a zmodernizovaný památník nemá pouze ukazovat cestu nacistů k ničení lidí, ale také cestu československé společnosti k vyrovnání se s následky války. „Nemá být jen místem popisujícím život obětí nacistické zvůle či dějištěm pietních aktů, ale měl by sloužit pro pochopení kořenů nacistické ideologie i rasové a národnostní nenávisti,“ dodává Kyncl.

Propojení zámečku a Larischovy vily

Město chce tuto rekonstruovanou Národní kulturní památku otevřít na jaře 2020, tedy 75 let po ukončení druhé světové války. Město navíc jedná se státní příspěvkovou organizací Památník Lidice, která spravuje také NKP Pietní území Ležáky o užší spolupráci mezi jednotlivými památníky. Studie navíc nabízí řešení, jak propojit Památník Zámeček s Larischovou vilou, kterou vlastní Československá obec legionářská. Předpokládané náklady na první etapu jsou 15 milionů korun bez DPH, s tím, že evropská dotace by měla pokrýt 85 procent způsobilých nákladů, 5 procent státní rozpočet a 10 procent uhradí město ze svého rozpočtu.

Veřejnost se může s budoucí podobou Památníku Zámeček seznámit během tohoto měsíce v Galerii města Pardubic. Expozice představí nejen vítězný návrh architekta Jana Žalského, návštěvníky seznámí také s návrhy ostatních soutěžících a detailně jim představí celý projekt Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček. Vernisáž se uskuteční v úterý 24. října od 18:00 hodin v prostorách galerie a zúčastní se jí také autor vítězného návrhu Jan  Žalský. Samotná výstava pak potrvá do 29. října.