Domů Dění v regionech Opravená siln...

Opravená silnice u Nivnice pomůže i při jízdách na Slovensko

0

Silničáři mohou ohlásit dokončení další významné investiční silniční stavby ve Zlínském kraji. Začátkem července byla dokončena rekonstrukce silnice II/490 v tříkilometrovém úseku mezi Uherským Brodem a Nivnicí. Stála více než 22 milionů korun.

Předmětem díla byla rekonstrukce části silnice II/490 v extravilánu v katastru Uherského Brodu a v katastru Nivnice od konce města Uherský Brod po začátek obce Nivnice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3 096 metrů. Stavební práce začaly první etapou již v roce 2016, kdy byl rekonstruován úsek o délce jednoho kilometru.

Šířka sedm metrů

Na silnici II/490 byly odfrézovány původní krytové vrstvy, došlo k lokálnímu vyspravení poruch a k položení nové ložné a obrusné živičné vrstvy. Šířka vozovky byla sjednocena na 7 metrů. Byla provedena také nezbytná stavební úprava připojení účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem. Součástí zakázky byla rovněž rekonstrukce propustků v trase a stavební úpravy místních a účelových komunikací a sjezdů v extravilánu. V celém úseku bylo obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a nově bylo řešeno také odvodnění komunikace.

Zhotovitelem stavby byla firma M – SILNICE, a. s., Pardubice. Konečná cena za tuto zakázku činí 22,372 milionu korun (vč. DPH), což je přibližně o dva miliony korun méně, než jaká byla cena ze smlouvy o dílo. „Důvodem byl vyhovující stav podloží silnice, takže nebylo nutné provádět v části stavby původně plánované sanace podloží,“ vysvětlil technický dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Stanislav Brázdil. Stavba byla financována v celém rozsahu z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2016.

„Rekonstrukce silnice z Uherského Brodu do Nivnice je přínosem nejen pro místní motoristy, ale často ji využívají k průjezdu i řidiči ze Zlínska, kteří směřují na silnici I/54 a na hraniční přechod Strání – Moravské Lieskové,“ uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.