Domů Dění v regionech Olomouc si ud...

Olomouc si udržela pozitivní úvěrový rating

0

Olomouc dostal vysvědčení od respektované ratingové agentury Standars & Poor´s Ratings Services´. Agentura totiž zveřejnila úroveň úvěrového ratingu města a známky Olomouc nedostala špatné. Dlouhodobé závazky města ocenila agentura stupněm A-, krátkodobé stupněm A2. I v letošním roce tak potvrdila městu pozitivní výhled ratingového hodnocení.

Pozitivní ratingový výhled se opírá o předpoklad hospodářského oživení spojený s očekávaným růstem daňových příjmů v kombinaci s odhodláním vedení města kontrolovat vlastní provozní výdaje. Agentura rovněž pozitivně hodnotí financování podstatné části investičního programu města z evropských fondů.

I přes pokračující růst zadlužení ratingová agentura konstatuje, že dlouhodobé úvěry, na něž město spoléhá, mohou dále stabilizovat jeho situaci v oblasti likvidních prostředků. „Dobrý rating je pro nás důležitým nástrojem zejména při jednání s bankami. Agentura tímto hodnocením potvrdila, že se městu daří realizovat i velké investice při rozumné míře zadluženosti,“ zhodnotil primátor města Martin Novotný.

Rating ocenil provozně úsporný rozpočet

Optimistický ratingový scénář rovněž předpokládá, že město Olomouc bude hradit všechny další investice, které budou realizovány navíc oproti nyní plánovanému objemu, z národních nebo evropských dotací, popřípadě z vlastních příjmů, a nebude se dále zadlužovat.

„Velmi si cením toho, že nám byl potvrzen zejména pozitivní ratingový výhled, který oceňuje správnost orientace na provozně úsporný rozpočet. Věřím, že úsporné provozní hospodaření se podaří udržet i v následujících letech. Dobrý rating nám vytváří podmínky pro financování velmi ambiciózního investičního rozvoje města,“ uvedl náměstek primátora Ivo Vlach.

Za úspěch je možné považovat hlavně to, že již druhým rokem byl potvrzen pozitivní výhled ratingového hodnocení, což znamená, že agentura vyslovila opakovaně předpoklad možného zlepšení ratingového hodnocení.

Definice ratingového stupně A- pro dlouhodobé závazky podle agentury Standars & Poor´s: „A“ – Poměrně silná schopnost plnit finanční závazky, ale poněkud náchylná k nepříznivým ekonomickým podmínkám a změnám okolností.