Domů Dění v regionech V Jihlavě se ...

V Jihlavě se od července při třídění zaměří také na oleje a tuky

0

Jihlavská radnice pokračuje v systematické snaze zvýšit třídění, resp. snížit množství odpadu, který bez užitku skončí ve skládce.

V červenci 2017 Jihlava spustí zkušební třídění použitých olejů a tuků. V kontejnerových stáních v oblasti města Na Slunci radnice rozmístí 120litrové nádoby s otvorem ve víku, kterým bude možné vhazovat nádoby s použitým olejem a jedlými tuky. Ideální je, aby oleje byly v uzavřených plastových obalech, např. v PET lahvích.

„Do těchto kontejnerů patří použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací olej nebo olej po smažení či ztužené jedlé tuky. Rozhodně sem nepatří technické oleje, převodové, tlumičové či motorové, různá maziva a kapaliny,“ upozorňuje Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí.

Služby města Jihlava na náklady společnosti pro pilotní projekt umístí 25 nádob do ulic Na Slunci. „Podle výsledků pilotního projektu může být v budoucnu rozšířen svoz jedlých olejů a tuků do dalších částí města,“ předpovídá Katarína Ruschková. Už nyní mohou obyvatelé oleje a tuky přinášet do všech sběrných dvorů.

Vytříděné oleje a tuky najdou další využití. Po zpracování poslouží například jako ekopalivo nebo průmyslová maziva.

Tuky ucpávají kanalizaci, poškozují čističky

Nepotřebné oleje a tuky není vhodné vylévat doma do dřezu nebo záchodu, tuky v kanalizaci tuhnou a tvoří hrudky, s dalšími nečistotami v odpadních cestách vytváří hustý, neprostupný povlak. „Ten se v kanalizaci rozkládá, což má za následek mimo jiné i urychlení koroze kanalizačního potrubí,“ vysvětluje Martina Gregorová. Jsou známé i případy, kdy velké množství tuků vylitých do kanalizace zablokovalo část technologie čistírny odpadních vod. Stává se to například o vánočních svátcích, kdy tisíce domácností v jednom čase do kanalizace vypustí oleje po smažení.