Domů Dění v regionech Nové financov...

Nové financování regionálního školství: Starostové jsou proti

Starostům venkovských obcí se nelíbí návrh reformy financování regionálního školství, který představilo v těchto dnech ministerstvo školství. Podle starostů ze Sdružení místních samospráv záměr povede k likvidaci škol na venkově a výrazně omezí kvalitu a dostupnost základního školství.

Sdružení proto zaslalo na ministerstvo školství vyjádření, ve kterém materiál předložený ministerstvem zásadně odmítlo. „Neobsahuje ani vstupní analýzu, ani analýzu dopadů reformy. Modelové příklady uváděné v záměru nejsou založeny na reálné skutečnosti,“ uvedl předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv pro školství a starosta Tupes Oldřich Vávra. Záměr podle něj povede k rozsáhlé likvidaci úplných škol na venkově a tím k destrukci stávající sítě základního školství.

„Kategoricky vylučuji, že budou rušeny malotřídky, nebo že to dopadne na spádové školy,“ říká ministr školství Josef Dobeš. Je podle něj ovšem možné, že některé plně organizované dvoustupňové školy přejdou na model jednostupňových škol, či málotřídek. „O tom však stejně jako dosud nerozhodne ministerstvo, ale zřizovatel,“ dodal ministr.

„Když v roce 2005 skončily osnovy a vznikl rámcový vzdělávací program, nikdo nespočítal, co to bude ekonomicky znamenat. My v našem modelu poprvé vyčíslíme, kolik je na něj třeba minimálně peněz. Celý systém financování je třeba zjednodušit, snížit počet normativů, které si nestanoví kraje, ale určí je ministerstvo a nastavit podmínky tak, aby byly pro ředitele škol předvídatelné,“ uvedl ministr.

Starosta z Višňové Jiří Nekolný se zabýval rozborem dopadů návrhu: „Ministerstvo tvrdí, že návrh přinese velké úspory, ale dopady reformy nejsou přiměřené deklarovaným úsporám. A ty ještě jsou z velké části stejně fiktivní, protože dojde pouze k přesunu nákladů na rodiče a obce. Zase na to doplatí venkov a jeho obyvatelé. Další zhoršování životní úrovně a znevýhodňování obyvatel venkova povede k jeho vylidňování. To je zcela nepřijatelné,“ míní Nekolný.

Starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada odmítá poukazování na nízkou kvalitu výuky a organizace ve vesnických školách jako účelové: „Na venkově je ve školách daleko příznivější atmosféra, jiné vztahy a méně patologických jevů než v často anonymizovaných městských školách. A ve třídách nad 20 žáků, jaké prosazuje ministerstvo, dochází obecně ke zhoršení kvality výuky,“ míní.

„Proti návrhu ministerstva se zvedají hlasy z různých stran a institucí. V tak závažné věci je nutné pro záchranu podle našeho názoru spojit všechny síly. Už jsme se dohodli s autory Velhartické výzvy, dalšími organizacemi zastupující obce, oslovujeme poslance a senátory. Aktuálně chceme žádat o spolupráci a podporu Asociaci krajů, očekáváme, že hejtmani podpoří rovnoměrné rozložení plošné sítě škol v regionech,“ dodává předseda Svazu místních samospráv Josef Bartoněk.

Ministerstvo školství chce ovšem reformu zavést co nejdříve. „Osobně si myslím, že rychlost je důležitá, protože otálení nás dodržena do katastrofálního stavu v letech následujících. Termíny chceme v první fázi dodržet, s tím, že v opodstatněných případech může někde dojít k přechodnému období,“ komentuje Ladislav Němec, první náměstek ministra školství.

„Nyní se chystáme vyjet do terénu a o celém návrhu diskutovat osobně. Názory našich partnerů jsou pro nás důležité,“ říká náměstek. V rámci takzvané „roadshow“ po krajích České republiky budou zástupci ministerstva školství diskutovat se zástupci krajských úřadů, měst a obcí, odborných asociací o konkrétní situaci v tom kterém kraji.

Časový harmonogram návrhu koncepce: září 2011 – návrh byl projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR (tzv. „školský výbor“). říjen 2011 – návrh byl schválen poradou ekonomických ministrů. 28. listopadu 2011 – upravený a rozšířený koncepční záměr zveřejněn na webových stránkách ministerstva školství a zároveň zaslán hlavním partnerům (Asociace krajů ČR, krajské úřady všech krajů, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Česká biskupská konference, Unie školských asociací, školské odbory (Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství). Byla tím zahájena veřejná odborná diskuse. Během ní se odborná veřejnost (prostřednictvím výše zmíněných subjektů) mohla k navrhovaným změnám vyjádřit a uplatnit své připomínky a návrhy řešení dané problematiky. 5. prosince 2011 – proběhla veřejná prezentace koncepčního záměru, jíž se zúčastnili zástupci všech hlavních partnerů. 12. ledna 2012 – ukončena veřejná diskuze, připomínky se na MŠMT vyhodnocují. Ministr Josef Dobeš s náměstkem pro regionální školství Ladislav Němec plánují v rámci takzvané „roadshow“ během ledna a února navštívit místa, odkud vzešlo nejvíce připomínek a osobně zde diskutovat. Březen 2012 – zapracování relevantních návrhů a připomínek do koncepčního záměru. Červen 2012 – zveřejnění finální podoby.