Domů Dění v regionech Nepřízni poča...

Nepřízni počasí se snažíme bránit, úroda hroznů bude kvalitní, tvrdí vinaři

0

Letošní škody na vinicích, způsobené zejména jarními mrazy, dosahují zhruba 15 – 20 % z obvyklého objemu produkce hroznů révy. Naopak nižší úhrn srážek a vysoké teploty pozitivně ovlivnily letošní kvetení a i přes delší sucho se na vinohradech zatím neprojevil žádný negativní vliv. Navzdory počáteční nepřízni počasí tedy vinaři očekávají kvalitní úrodu. Nižší sklizni hroznů se například Vinařská skupina VINIFERA snaží bránit rozsáhlejším výkupem hroznů od ostatních pěstitelů.

Enolog Ing. Zdeněk Fibich z Vinařství NEOKLAS Šardice, které spadá pod Vinařskou skupinu VINIFERA, nehodnotí letošní teplotní extrémy zatím jako jednoznačně negativní: „Období sucha napomohlo kvetení vinné révy a zároveň zpomalilo růst letorostů, které tak mohou být řádně zastrčeny do drátěnky. Vinice či jejich části, které nebyly poškozeny mrazem nebo kroupami, mají letos nadprůměrnou násadu hroznů. Příznaky sucha naštěstí pozorujeme zatím jen na 4-letých vinicích, které ještě nemaji dostatečne vyvinutý kořenový systém a jsou již zatíženy hrozny.“  Nedostatek srážek se vinaři snaží zmírnit ponecháním vyššího porostu v meziřadí, který zabraňuje přílišnému odparu vody z půdy. Nové výsadby částečně zavlažují mobilní cisternou.

Mráz, kroupy a sucho však nejsou jedinými faktory, které by mohly případnou úrodu či kvalitu vína ohrozit. Dalším rizikem jsou choroby a škůdci, proti kterým je potřeba rostliny chránit. VINIFERA obhospodařuje své vinice v titulu nadstavbové ochrany vinic v podopatření integrované produkce révy vinné, tedy způsobem, který klade větší důraz na ekologii a je tak více šetrný k přírodě.

Změna přístupu k péči o vinice

Velkým přispěním je samotná funkce enologa Zdeňka Fibicha, který nastoupil na místo Manažera vinohradnictví a enologa v lednu 2017. Za půl roku práce postupně mění celkový systém a přístup k péči o vinice a začlenil vinohrady právě do nadstavbové části integrované produkce révy vinné. Přes částečnou nepřízeň počasí predikuje pro tento rok minimálně stejně kvalitní úrodu jako byla v roce minulém. Přispívá k tomu i zvýšená péče o vinice. O vinohrady pečuje nyní v průměru 50 osob, od začátku roku byla zakoupena řada strojů v řádech milionů korun, jako jsou traktory či sklízeče hroznů.

Skupina vykupuje vinice i hrozny na Moravě, momentálně se jedná o nákupu 100 ha vinic, které by měly pomoci vykrýt stále rostoucí poptávku po kvalitním moravském vínu. Aktuálně společnost VINIFERA hospodaří na 345 ha vinic na 22 viničních tratích z celkem 15 katastrálních území a zpracovává hrozny z 500 ha vinic, do budoucna si stanovila cíl vlastnit celých 1 000 ha. Výkup vinic i hroznů od pěstitelů probíhá celoročně, prodejci se mohou informovat skrze webové stránky Vinařské skupiny VINIFERA nebo přímo na stránkách www.vykupvinic.cz.