Domů Dění v regionech Nejlepší apli...

Nejlepší aplikaci pro Chytré město vymyslely Brněnské komunikace

0

Město Brno zabodovalo v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017. Díky chytré aplikaci společnosti Brněnské komunikace a.s. „Brňáci pro Brno“ mu odborná porota udělila titul „Chytré město 2017“ v kategorii PROJEKT SMART CITY.

Vítězná aplikace Brňáci pro Brno umožňuje lidem, aby se sami aktivně zapojili do zkvalitňování života ve městě. Tvůrcem projektu je městská společnost Brněnské komunikace a.s. (BKOM). Ta aplikaci pro veřejnost spustila již v roce 2010 za účelem zefektivnění procesu oprav místních komunikací a silnic II. a III. třídy. V roce 2016 byla webová stránka přizpůsobena pro mobilní chytrá zařízení.

„Brněnské komunikace se stávají lídrem v oblasti Smart City“, potvrzuje za organizátora národní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017 Ing. Pavel Vokáč, CSc., předseda Správní rady Smart City Innovations Institutu. A doplňuje: „Projekt Brňáci pro Brno získal mimořádný ohlas v hodnocení odborné poroty, složené z expertů z řad státní správy, akademické obce z České republiky a zahraničních univerzit a lídrů dodavatelského sektoru. Obyvatelům města Brna se dostává touto aplikací nástroj na evropské úrovni, kterým můžou v reálném čase pomocí mobilních telefonů přispět k urychleným opravám závad na městských komunikacích.“

Aplikace funguje i přes webové rozhraní (www.brnaciprobrno.cz), lze ji užívat bez instalace do chytrého telefonu nebo tabletu. Zdarma je však ke stažení pro chytrá mobilní zařízení s operačním systémem iOS a Android. Ovládání aplikace je snadné a intuitivní. Když občan uvidí závadu na komunikačních plochách ve správě BKOM (například rozbitý chodník či zábradlí, přerostlou zeleň nebo poškozenou dopravní značku), může ji hned pomocí aplikace nahlásit. Svým chytrým telefonem ji vyfotí, následně lokalizuje buď vyhledáním v mapě (Google Maps) nebo prostřednictvím GPS lokalizace v mobilním telefonu.

Hlášení je pak podle typu a lokace přiděleno přímo zodpovědnému technikovi, který se postará o její odstranění. Uživatel má po celou dobu přehled o tom, v jaké fázi se odstraňování závady nachází a nakonec může díky aplikaci přímo zkontrolovat stav po nápravě.

„Domníváme se, že projekt má velký rozvojový potenciál pro naše město, kdy pod jednotné rozhraní pro veřejnost lze připojit další městské společnosti sdružené v koncernu (teplárny, technické sítě, atd.), čímž se jeho dopad mnohonásobně zvýší ve prospěch občanů města“, nastínil vizi dalšího rozvoje Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel společnosti.

„Porota potvrdila vysoký standard řešení aplikace Brňáci pro Brno na základě objektivních kritérií hodnotících oblastí tzv. Chytrých měst, jimiž jsou proveditelnost, udržitelnost, úspora, otevřenost dat a zapojení veřejnosti. Současně Brněnské komunikace při tvorbě vítězného řešení potvrdily zkušenost z evropských projektů, kterých se dlouhodobě účastní. Titul „Chytré město 2017“ proto pro město Brno v kategorii města nad 50 tisíc obyvatel získaly zcela zaslouženě.“, dodává Pavel Vokáč. Z nominovaných řešení, která do soutěže přihlásili jak představitelé veřejné správy, tak i dodavatelé chytrých řešení, určili porotci soutěže za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj držitele titulů CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a CHYTRÁ IDEA SMART CITY. Brno s projektem Brňáci pro Brno zvítězilo v kategorii PROJEKT SMART CITY. Ocenění a titul „Chytré město 2017“ převezmou zástupci BKOM  (Ing. Luděk Borový, generální ředitel a Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel) a statutárního města Brna (Richard Mrázek, náměstek primátora statutárního města Brna) na slavnostním předání 22. listopadu 2017 v Praze od 16 hodin, v Rezidenci primátorky hl. města Prahy, (Mariánské náměstí 1/98, Staré město, Praha). Předávat ocenění bude pověřený náměstek ministryně pan David Koppitz za MMR ČR.

Vítězný projekt Brňáci pro Brno je umístěn na webové adrese www.brnaciprobrno.cz, aplikaci je možno stáhnout obvyklým způsobem.