Domů Dění v regionech Nahlédněte po...

Nahlédněte pod ruce účetním z Vysočiny. Kraj spustil transparentní účty

0

Žádný pohyb na kontech Kraje Vysočina by do budoucna neměl zůstat skryt očím veřejnosti. Kraj umožnil prohlížet téměř všechny platební operace na svých účtech na internetu. Díky transparentním účtům se lidé dostanou k informacím o pohybech a stavech financí, které má kraj uložené u Sberbank CZ.

„Transparentní účty jsou dalším korkem k naší snaze přiblížit občanům hospodaření kraje a poskytnout co možná nejširší přehled o nakládání s veřejnými prostředky. Plynule tak navazujeme na aplikaci Rozpočet populárně, která na webových stránkách kraje funguje od dubna loňského roku,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí, analýz a grantových programů Vladimír Novotný.

K přehledu transparentních účtů se uživatelé dostanou dvěma cestami. Buď půjdou přes odkazy Hospodaření transparentně a transparentní účty na stránkách Kraje Vysočina nebo přímo prostřednictvím aplikace Rozpočet a hospodaření populárně. V seznamu lidé najdou i bližší popis toho, k čemu ten který účet slouží.

Žádná uhrazená částka není skryta                              

„Z popisu bude zřejmé, zda se jedná například o základní běžný účet kraje, účet Fondu Vysočiny nebo účty jednotlivých evropských projektů. Neexistuje žádné omezení, žádný limit, žádná uhrazená částka není skryta,“ upřesnil Novotný.

Po výběru konkrétního účtu se uživatel dostane přímo na stránky Sberbank CZ, kde se zobrazí už jednotlivé bankovní transakce. U některých účtů, zejména těch k evropským projektům, jsou platby prováděny s malou frekvencí, takže se po rozkliknutí zatím může objevit hláška, že data nejsou k dispozici. To se změní, až na účtu dojde k bankovnímu pohybu.

Nic navíc nestojí

Přístup na transparentní účty Kraje Vysočina zajišťuje na svém webu i Sberbank CZ, kde ve složce Územní samosprávné celky stačí najít klienta banky „Kraj Vysočina“. Zde jsou účty seřazeny podle abecedy. „Už nyní může veřejnost na internetu podrobně sledovat, jak Kraj Vysočina hospodaří v rámci schváleného rozpočtu. Jednotlivé výdaje na veřejné služby jsou dostupné až na úroveň čísla dokladu, to vše v historii dat od roku 2010,“ doplnil náměstek Novotný.

Transparentní účty nestojí Kraj Vysočina žádné peníze navíc. Sberbank CZ mu tuto službu poskytuje bezplatně. „Zůstatky na transparentních účtech jsou denně aktualizovány. Historie příchozích a odchozích plateb se začala od dnešního dne do aplikace ukládat a bude veřejnosti dostupná vždy šest měsíců dozadu,“ popsal účet zástupce Sberbank Petr Merta a doplnil, že pro ochranu klientů nejsou na transparentních účtech zveřejňovány osobní údaje.