Domů Dění v regionech Na brněnských...

Na brněnských Hádech opraví cesty dobrovolníci

0
Vydat se sem tam na výlet na Hády patří k životu v Brně. Množství výletníků se však podepisuje na stavu místních cestiček, které můžou být místy těžko schůdné nebo dokonce nebezpečné. Představitelé základní organizace Českého svazu ochránců přírody, která tuto lokalitu spravuje, se proto rozhodli oslovit veřejnost a společnými silami cesty opravit a namontovat k nim i lavičky a zábradlí. „Zpřístupnili jsme lokalitu lidem, ale leží na nás tím pádem i závazek zajistit jim při výletech bezpečí a do jisté míry i pohodlí,“ uvedl Lubomír Tichý z Pozemkového spolku Hády. Spolek proto plánuje s pomocí veřejnosti opravit na Hádech rozbité cesty a nabídnout výletníkům místa, kde si budou moci při výšlapu odpočinout. „Plánujeme cesty nejen opravit a uklidit, ale namontujeme k nim i čtyři nové lavičky. Kvůli vandalům je však musíme zabetonovat, což v kamenitém terénu na Hádech nebude nic snadného,“ řekla Tichého kolegyně Stanislava Švédová s tím, že na obtížně schůdných či nebezpečných místech přidělají k cestičkám i zábradlí. Začne se v půlce dubna S úklidem a opravami by mohl spolek začít už v první polovině dubna. Jeho zástupci počítají, že jim se zvelebováním brněnských Hádů pomůže veřejnost, například místní komunita fanoušků geocashingu. I z toho důvodu projekt podpořila částkou přibližně třiačtyřiceti tisíc korun Poštovní spořitelna. Ta letos otevírá Regionální fond rozvoje, ze kterého přispěje až čtyři miliony korun na vybrané nekomerční projekty, které zapojí občany v daném regionu do komunitního rozvoje a současně vytvoří podmínky pro rozvoj sousedských vztahů. O granty se budou moci žadatelé utkat ve dvou kolech – v dubnu a v září. Do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny se mohou se svými projekty hlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun.Regionální fond rozvoje navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů, který fungoval od roku 2007.