Domů Dění v regionech Moravskoslezs...

Moravskoslezský kraj získal evropské dotace na projekty se slovenskými regiony

Vytvořit co nejvíce kvalitních projektů a získat maximum evropských peněz na to, aby se mohly uskutečnit – to je cíl politické reprezentace Moravskoslezského kraje. A daří se plnit. Kraj nyní uspěl se čtyřmi projekty přeshraniční spolupráce se Slovenskem.

Společný monitorovací výbor programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je doporučil k financování.

„Evropské peníze využíváme smysluplně. Díky nim můžeme podpořit řadu užitečných projektů a aktivit, které slouží občanům a zkvalitňují jejich život. Ať už jde o projekty spojené s cestovním ruchem, modernizací infrastruktury, vzděláváním, podnikáním a inovacemi, ochranou životního prostředí, podporou zaměstnanosti v kraji a dalšími,“ uvedl náměstek hejtmana pro evropské fondy, regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Dodal, že v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskem se bude Moravskoslezský kraj podílet na realizaci projektů podporujících ochranu kulturních památek a rozvoj cykloturistiky v regionech. „Z evropských peněz zaplatíme také vznik regionálního poradenského centra a zlepšíme dostupnost přírodních a kulturních památek na obou stranách státní hranice,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

————————————————————————————-

Každá historia si zaslúži svoj priestor

Finančně nejnákladnější projekt. Moravskoslezský kraj je partnerem, příjemcem dotace bude Žilinský samosprávný kraj. Cílem projektu české strany je zachování a ochrana kulturního dědictví včetně zajištění bezpečnosti návštěvníků hradu Hukvaldy. V rámci investičních aktivit dojde k sanaci severovýchodní hradby a stabilizaci východního nároží hradního paláce. Součástí projektu budou také neinvestiční aktivity v podobě workshopů, vznik publikace o hradu a propagačních předmětů. Slovenská strana bude z projektu rekonstruovat část Budatínského hradu a hradit jeho propagaci. Celkové náklady projektu jsou 1, 253 milionu eur. Moravskoslezský kraj bude ve své části investovat 12, 8 milionu korun, dotaci získal ve výši 9, 9 milionu korun.

Na kole k sousedům

MSK působí v roli partnera, příjemcem dotace bude Žilinský samosprávný kraj. Cílem projektu je podpora cykloturistiky v příhraničních oblastech Moravskoslezského a Žilinského samosprávného kraje. K tomu bude směřovat řada aktivit na české i slovenské straně, např. aktualizace stávajícího a vytvoření nového cykloturistického značení na hraničních cyklotrasách/cyklostezkách, obnova a vytvoření turistických informačních tabulí a map, pořádání cyklistických závodů a roadshow pro veřejnost, aktualizace webových stránek se zaměřením na cykloturistiku a vytvoření mobilní aplikace. Slovenská strana v rámci projektu postaví také nové cyklistické úseky, například Hrad Budatín – Strečno. Součástí budou i společné marketingové aktivity podporující cykloturistiku na obou stranách hranice. Celkové náklady projektu dosahují téměř 826 tisíc eur. Moravskoslezský kraj bude ve své části investovat 7, 01 milionu korun, dotaci získal ve výši 6, 129 milionu korun.

Regionální poradenské centrum SK-CZ

MSK zajišťuje roli vedoucího partnera a bude příjemcem dotace. Cílem projektu je zabezpečit efektivní implementaci a koordinaci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 na území Moravskoslezského a Žilinského samosprávného kraje tvorbou regionálních poradenských center v Ostravě a v Žilině. Centra se zaměří na získávání nových potencionálních žadatelů o dotace, vytváření nových partnerství a na poradensko-konzultační činnost pro žadatele a příjemce. Celkové náklady projektu jsou 224,636 tisíc eur. Moravskoslezský kraj bude ve své části investovat 3, 5 milionu korun, dotaci získal ve výši 3, 060 milionu korun.

Geopark Megoňky-Šance

Hlavní partner je město Čadca. Dalšími partnery jsou MSK, Žilinský samosprávný kraj a město Mosty u Jablunkova. Cílem projektu je zatraktivnit využívání kulturních (Šance) a přírodních (Megoňky) památek po obou stranách hranice a zlepšení jejich dostupnosti. Zapojení Moravskoslezského kraje bude spočívat v marketingové podpoře, formou workshopu. Jde o neinvestiční aktivity, které přispějí k naplnění cíle projektu. Celkové náklady projektu jsou 1,011 milionu eur. Moravskoslezský kraj bude ve své části investovat 120 tisíc korun, dotaci získal ve výši 90 tisíc korun.