Domů Dění v regionech Moravské kraj...

Moravské kraje budou hospodařit se schodkem. Kromě Vysočiny

0

Od tří set milionů korun po více než miliardu. Takové jsou schodky rozpočtů, podle kterých budou v příštím roce hospodařit moravské kraje. Jedině na Vysočině neplánují zastupitelé utratit více peněz, než kolik do krajské kasy přiteče.

Na daních se vybere méně

Podle hejtmanů je na vině nevyrovnaných rozpočtů hlavně zhoršená ekonomická situace a změny zákonů na celostátní úrovni, díky kterým se vybere na daních méně, než se vybralo v jiných letech. „Změnou celostátní legislativy se sníží daňové příjmy kraje a zároveň se zvýší výdaje kvůli změně některých daňových sazeb,“ komentoval situaci hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s tím, že i navzdory schodku nemohly být naplněny všechny požadavky na krajský rozpočet.

Podobně se k hospodaření kraje vyjádřil i Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. Moravskoslezský kraj bude hospodařit se schodkem vyšším než 1,3 miliardy korun. „I přes zhoršený ekonomický vývoj, který negativně ovlivňuje daňové příjmy kraje, je základní prioritou připravovaného rozpočtu garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje na odpovídající úrovni, zajištění dopravní obslužnosti kraje v nezbytném rozsahu a kvalite a realizaci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v zamýšleném rozsahu,“ uvedl Novák.

Schodky plánují hejtmani financovat z úspor z předchozích let a pomocí úvěrů. „V roce 2013 budeme pokračovat v čerpání úvěru od Československé obchodní banky, a. s. na předfinancování projektů realizovaných s pomocí evropských prostředků a odčerpáme rovněž významnou část dvoumiliardového úvěrového rámce od Evropské investiční banky, který bude sloužit převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů. Návrh rozpočtu pro příští rok počítá s využitím tohoto úvěru v částce 530,5 mil. Kč,“ uzavřel Novák.

Na Vysočině budou šetřit

Jinak se ale ke krajskému rozpočtu staví na Vysočině. Podle náměstka tamního hejtmana Vladimíra Novotného si totiž současná situace vyžaduje, aby se neutratilo více, než se vydělá. „Rozpočet na příští rok jsme opět sestavili velice střízlivě, jako vyrovnaný se 150 milionovou rezervou a bez předpokladu dlouhodobého úvěru. Nejistá rozpočtová doba, která je před námi, vyžaduje nejen na krajské úrovni zodpovědné a uvážlivé hospodaření,“ uvedl Novotný, do jehož gesce patří krajské finance. Podle Novotného nebude krajská samospráva čerpat ani 250 milionů korun z půjčky od Evropské investiční banky. „V rozpočtu na rok 2013 využití těchto finančních prostředků zatím nepředpokládáme,“ doplnil.

Hejtmané z krajů se schodkovým rozpočtem však tvrdí, že podobný přístup není v jejich regionu možný. Pokud bychom šli na hladinu daňových příjmů kraje, tak by se nemohly uskutečnit investiční akce, nemohli bychom čerpat evropské fondy a velmi složitě bychom zajišťovali spolufinancování rekonstrukce silnic II. a III. tříd z Regionálního operačního programu,“ vysvětlil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s tím, že i přes schodkové hospodaření kraje bude objem dotací v některých ohledech menší než v jiných letech.

Rozpočty krajů pro rok 2013

Příjmy

Výdaje

Moravskoslezský kraj

6,28 mld.

7,6 mld.

Zlínský kraj

7,99 mld.

8,83 mld.

Olomoucký kraj

3,5 mld.

3,82 mld.

Kraj Vysočina

7,58 mld.

7,58 mld.

Jihomoravský kraj

5,07 mld.

6,05 mld.