Domů Dění v regionech MMR podpoří d...

MMR podpoří dalších 82 projektů v rámci přeshraniční spolupráce

Ministryně pro místní rozvoj schválila dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů ve výši téměř 58 milionů v rámci přeshraniční spolupráce na období 2014-2020. Částka poputuje dříve schváleným 82 projektům v příhraničí se Slovenskem, Polskem, Rakouskem a Bavorskem.

„Podpora těchto programů zajistí České republice rozvoj cestovního ruchu v příhraničních oblastech i zlepšení dopravní dostupnosti mezi jednotlivými státy. Mezi schválené projekty patří i zvyšování jazykových kompetencí budoucích absolventů pro uplatnění na přeshraničním trhu práce. Důležitá je také podpora projektů, které nám pomáhají nezapomenout na osobnosti a události pojící se k těmto územím,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nejvíc v rámci Česko- Slovenské příhraniční spolupráce

Celkově bylo nyní podpořeno 82 projektů, které splnily všechny náležitosti a již byly v minulosti schváleny na zasedáních jednotlivých Monitorovacích výborů. Konkrétně se jedná o 55 projektů v rámci Česko- Slovenské příhraniční spolupráce v celkové výši 12 milionů korun, ve spolupráci s Polskem se jedná o devět projektů v hodnotě 37 milionů. Patnáct projektů ve výši 5 milionů bylo schváleno k příhraniční spolupráci s Bavorskem, podporu získaly také tři projekty v hodnotě 3 milionů korun na spolupráci s Rakouskem.

Projekty programu INTERREG V-A na období 2014-2020 jsou primárně financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jako jeden z možných zdrojů spolufinancování je dotace ze státního rozpočtu MMR. Projekty povedou ke zlepšení infrastruktury, vzdělání, technologií, zachování historického dědictví, navázání kontaktů mezi lidmi napříč zúčastněných států či ke zlepšení jazykových kompetencí.