Domů Dění v regionech Menší obce na...

Menší obce na novém rozpočtovém určení daní vydělaly. Krajům nepomohlo

0

Už rok hospodaří obce s příjmy řídícími se pravidly upravenými v souladu s novým rozpočtovým určením daní. To reagovalo na časté stížnosti menších obcí, které se cítily znevýhodněné přerozdělováním daňových příjmů. Jak na tom tedy obce po roce skutečně jsou?

„Podle našich sledování si obecní rozpočty letos do září polepšily téměř o 20 procent oproti stejnému období loňského roku, konkrétně jde o částku vyšší než 636 miliónů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.

Vládní novela zákona o rozpočtovém určení daní sice rozpočty menších obcí posílila, na druhou stranu zrušila některé národní dotační programy pro obce (mezi nimi například dotace na žáka). Peníze z těchto programů jsou přesunuty právě do rozpočtového určení daní.

„Neznamená to však, že se obce mají lépe. Současný systém jim pouze kompenzuje ztráty, které utrpěly za poslední čtyři roky,“ upozornil Novotný.

Hlavní zdroj příjmů

Peníze z rozpočtového určení daní jsou hlavní příjmovou položkou rozpočtů obcí, které je využívají na veřejnou správu – kromě obecních silnic, škol a školek také například na svoz odpadů nebo veřejné osvětlení.

Menší obce a města si nová pravidla rozdělování peněz chválí. „Příjmy se nám zvýšily, i když jsem předpokládal, že zvýšení bude daleko výraznější. Polepšili jsme si o pět milionů. Proto jsme mohli jít i do investic, na které bychom jinak neměli vlastní zdroj. Konkrétně jsme po nejméně deseti letech uvedli do provozu nové prostory jedné z mateřských škol ve městě,“ uvedl starosta šestitisícových Rosic u Brna Jaroslav Světlík.

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina však upozornil, že o něco méně spokojené už jsou kraje. Od roku 2012 se stále snižuje jejich podíl na přerozdělovaném rozpočtovém určení daní. „Zatímco daně občanům rostou, stát si pečlivě hlídá, aby se to nepromítlo do příjmů krajů, a proto snižuje podíly některých sdílených daní. A nic se na tom nezmění do roku 2016, kdy by mělo dojít ke zvýšení podílu krajů na výběru DPH a u daně z příjmů ze závislé činnosti opět na úroveň roku 2011. V tu dobu jsou však očekávány zásadní změny ve financování složitého systému sociálních služeb, na které se kraje budou muset dopředu také finančně připravit,“ uzavřel Novotný.