Domů Dění v regionech Logotyp Kromě...

Logotyp Kroměříže odráží půdorys náměstí

Z kolika návrhů byl právě ten váš vybrán?

Soutěže se v prvním kole zúčastnilo 78 autorů. Do druhého kola postoupilo pět nejlepších autorských návrhů. Po předložení rozpracovaného vizuálního stylu a ústní obhajobě před komisí, se vítězem stalo Grafické studio Porta Design, pro které jsem návrh zpracovala.

Jaké bylo zadání města pro grafický návrh? Byly zde nějaké řekněme konzervativní mantinely, kterých jste se musela držet?

Přesné zadání soutěže si již nepamatuji, ale myslím, že nijak omezující nebylo. Možná jen slovní spojení „Město Kroměříž“ bylo svazující podmínkou. Nebylo možné použít pouze název Kroměříž. Hlavní důraz byl kladen na historickou tvář, ale i na současný rozvoj města.

Co vás při tvorbě vizuálů inspirovalo?

Návrhů jsem vytvořila více. Téměř všechny se odvíjely od historických památek a urbanistického řešení tohoto krásného města. Zaměřila jsem se na architektonické prvky a detaily, na zdobnost květné zahrady tvořené výsadbovými ornamenty, kterými je tak známá. Vítězný návrh se od těchto zdobností odklání, pracuje se stylizovaným půdorysem hlavního náměstí a zároveň půdorysem kašny a Arcibiskupského zámku. Inspirovaly mě letecké snímky města, na kterých mi připadal jednoduchý geometrický prvek velmi výrazný. Stylizováním půdorysných tvarů jsem došla ke čtvercovému tvaru loga.

Byla práce na vizuální podobě města Kroměříž odlišná například od zakázky pro komerční subjekt?

Po formální stránce příliš odlišná nebyla. Většina větších zakázek je řešena výběrovým řízením. Čím se tato zakázka lišila, byl rozsah. Grafický manuál byl velmi obsáhlý, což je vzhledem k tomu, že jde o město, naprosto pochopitelné. Většina firem si maximálně nechá zpracovat manuál se základními merkantilními tiskovinami a s pár ukázkami reklamních předmětů. U města se zpracovávaly nejen merkantilní tiskoviny, ale i propagační tiskoviny, orientační systém, Kroměřížský zpravodaj, PF a další.

Pokračuje vaše spolupráce s městem Kroměříž dál nebo byla ukončena vytvořením grafického manuálu, podle kterého se město dál řídí?

Městu byl odevzdán grafický manuál a vysvětlení jak s vizuálním stylem nakládat. Tím byla naše dosavadní spolupráce prozatím ukončena.

Máte ke Kroměříži osobní vazby?

Vazbu na toto krásné město nemám, byla jsem zde několikrát, ale pouze jako turista. K zakázce na vizuální styl města jsem se dostala náhodou.