Domů Dění v regionech Kvůli nedosta...

Kvůli nedostatku vody nesmí v Ivančicích stavět

Ivančice – Obce v okolí Ivančic se potýkají s akutním nedostatkem pitné vody. Kvůli tomu nemůže obec povolovat větší stavby a musí odmítat žádosti o napojení pro větší odběratele. Problém by měla vyřešit finanční podpora ministerstva zemědělství a evropských fondů.

Již od začátku roku 2009 musí ivančický Svazek vodovodů a kanalizací vydávat záporná stanoviska k napojení na veřejný vodovod pro větší odběratele. Vody pro Ivančice a okolí je málo. „Je to jednak z důvodu poklesu vydatnosti stávajících vodních zdrojů Svazku a jednak z toho důvodu, že dosud nebyla do našeho Skupinového vodovodu přivedena voda z Vírského oblastního vodovodu, jak je plánováno v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje,“ uvedla Ivana Sládková ze Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. Červenou má tedy prozatím masová výstavba rodinných domů, které jsou na spotřebu vody velmi náročné.

Pomoci ivančickým by měly peníze z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). „Svazek operativně zpracoval dokumentaci na zkapacitnění stávajících vodních zdrojů a souvisejících investic a v listopadu loňského roku podal žádost o podporu z OPŽP na část této dokumentace. V lednu 2010 jsme požádali o dotaci také ministerstvo zemědělství,“ dodala Sládková. O schválení dotace z OPŽP bude rozhodnuto do konce května.

„Doufáme, že se nám zkapacitnění vrtů podaří. Bylo by paradoxem, aby Ivančice, které mají vlastní prameniště, byly závislé na vodě z jiných oblastí,“ řekl ivančický starosta Vojtěch Adam.