Domů Dění v regionech Královehradec...

Královehradecký kraj získá téměř půl miliardy na rozvoj pohraničí

0

Více než 16,5 mil. EUR (cca 446 mil. Kč) bylo schváleno pro Královéhradecký kraj na realizaci projektů, které prostřednictvím rekonstrukcí silnic zpřístupní kulturní a přírodní zdroje v česko-polském příhraničí a zlepší propagaci cestovního ruchu v příhraniční oblasti.

Příslib dotací získal Královéhradecký kraj na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, kde se schvalovaly strategické silniční projekty a tzv. vlajkové projekty.

Celkem bylo schváleno pět projektů, zaměřených na rekonstrukci silnic, zpřístupňujících přírodní a kulturní zdroje v česko-polském příhraničí, hned tři z nich se budou realizovat v Královéhradeckém kraji:

Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a kladsko – valbřišského regionu je zaměřen na rekonstrukci silnice Starostín – Meziměstí – Hejtmánkovice a silnice Broumov – Božanov – státní hranice. Celkové výdaje pro uvedené úseky činí 7 441 789 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 5 896 077 EUR.

Projekt Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor je zaměřen na rekonstrukci silnice Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota, státní hranice a silnice Bezděkov, Na Mýtě – Nízká Srbská. Celkové výdaje pro uvedené úseky činí 4 479 788 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 3 206 041 EUR.

Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor je zaměřen na rekonstrukci silnice Rokytnice – Říčky – Orlické Záhoří. Celkové výdaje činí 8 358 396 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 7 267 873 EUR.

Ve spolupráci s Poláky

„Toto rozhodnutí završuje několikaleté úsilí o získání dotace, navíc byly podpořeny všechny tři projekty, na které Královéhradecký kraj žádal o dotace spolu s polskými partnery,“ řekl krajský radní Pavel Hečko, který je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Dále byly schváleny dva tzv. vlajkové projekty. Jedná se o projekty, jejichž aktivity jsou realizované na celém česko-polském podporovaném území, jeden z nich se bude realizovat v Královéhradeckém kraji:

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ je zaměřen na propagaci pohraničí v oblasti cestovního ruchu. Výdaje na něj činí 173 938 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 156 544 EUR. Cílem projektu je vytvoření trvalé integrované sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví prostřednictvím podpory cestovního ruchu, tvorba a podpora turistických produktů, spojování stávajících turistických tras na přeshraniční trasy a integrace stávajících nabídek do komplexních přeshraničních turistických balíčků pohraničí, což povede k prodloužení délky pobytu turistů a zvýšení atraktivnosti stávajícího kulturního a přírodního dědictví.

„Příprava projektových žádostí probíhala na Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Na silničních projektech spolupracoval externí zpracovatel. To, že ze sedmi schválených projektů budou čtyři projekty realizovány v Královéhradeckém kraji, potvrzuje skutečnost, že Královéhradecký kraj je dlouhodobě na špici ve využívání dotačních prostředků z česko-polských přeshraničních programů,“ dodal radní Pavel Hečko.