Domů Dění v regionech Kopeme za Brn...

Kopeme za Brno: nový web a informační kampaň přehledně ukáže důležité dopravní stavby

0

Informace o tom, kde jsou v Brně dopravní uzavírky a kudy vedou objízdné trasy, získávají řidiči z navigace. Proč jsou ulice rozkopané, jim však navigace neřekne. Město proto spouští nový web www.kopemezabrno.cz , kde budou přehledně shrnuty ty nejdůležitější dopravní stavby, které byly v Brně zahájeny, nebo se v dohledné době chystají.

Opravujeme a rekonstruujeme ulice proto, aby se Brnem lépe jezdilo a aby se dopravní situace zlepšovala. Takový vzkaz nyní vysílá město na nové webové stránce nazvané www.kopemezabrno.cz  Lidé zde najdou informace o důležitých investicích města, které budou mít vliv na dopravu a které se v Brně v dohledné době chystají.

„Dopravní omezení nejsou nikdy příjemná, to všichni víme. Díky větším dopravním projektům však město měníme k lepšímu. Usilujeme o to, aby byla doprava v Brně v budoucnu plynulejší a cestování snadnější. A je důležité, aby tyto informace měli i řidiči a další obyvatelé města, aby věděli, proč se kde staví a co je na silnicích zdržuje. Chceme tak ukázat pozitivní rovinu rekonstrukcí – lepší a kvalitnější život v našem městě,“ vysvětluje primátor města Brna Petr Vokřál.

Kampaň pracuje s nadsázkou a humorem a bude stavby popisovat jazykem srozumitelným laikům.

Na novém webu lidé s předstihem najdou základní informace o větších investicích města včetně předpokládaného termínu výstavby a očekávaných dopravních omezení. A jakmile to bude možné, budou se informace upřesňovat. „Tedy například až bude vysoutěžena firma, která bude na konkrétním projektu pracovat, dozvědí se lidé i přesnější termín výstavby. A jakmile budou s příslušnými odbory a Policií České republiky projednány všechny objížďky a související dopravní opatření, objeví se na webu i tyto informace,“ upřesnil náměstek primátora Richard Mrázek odpovědný za investice.

Pro snadnější orientaci jsou součástí webu také fotky místa, kterého se stavební práce dotknou. Webová stránka navíc u každého projektu odkáže na navigační aplikaci Waze. V mapovém výřezu Waze se tak řidičům ukáže dopravní situace na místě a do aplikace se snadno dostanou proklikem.

S novým webem bude spojena také informační kampaň přímo na místech, kde zmíněné stavby probíhají, a to například formou plakátů na plotech kolem staveb. „Lidé, kteří budou kolem stavenišť procházet nebo projíždět, tak budou mít přímo na místě základní informace o tom, co se zde staví a jak se díky tomu město změní,“ doplnila radní pro marketing města Petra Rusňáková.