Domů Aktuálně Jihlavská nem...

Jihlavská nemocnice školí zaměstnance v komunikaci

Zvyšování kvality ve zdravotnictví klade stále větší nároky na komunikaci s pacienty i na komunikaci mezi samotným zdravotnickým personálem. Jihlavská nemocnice proto připravila ve spolupráci s Aesculap Akademií seminář „Bezpečné prostředí zdravotníka z pohledu klinicko-pacientské komunikace“, který bude probíhat tento rok přímo v jihlavské nemocnici.

Jihlava – Cílem semináře je proškolit nelékařské profesionály v umění zvládání efektivní komunikace mezi zdravotníkem a pacientem, zvládání konfliktů na pracovišti nebo třeba v umění správného přístupu k agresivnímu pacientovi. Nelehkou úlohu proškolit bezmála 500 zdravotních sester na sebe vzal Mgr. Jaroslav Pekara, který se již několik let specializuje na problematiku násilí v ošetřovatelské péči v České republice, zejména ve vztahu všeobecná sestra – pacient. Přednášky a semináře na podobné téma realizuje již druhým rokem pro zdravotnická zařízení či univerzity v České republice, je rovněž členem evropské asociace pro výzkum a řešení násilí v psychiatrii. Účastní se aktivně také na přednáškách v rámci evropského projektu „Konferencí a seminářů pro nelékařské obory“.

„Cyklus tohoto semináře je naplánován od jara do zimy tohoto roku a většina termínů se rychle plní. Prvního semináře dne 3. 4. 2012 se zúčastnilo skoro 50 nelékařů,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Jihlava Bc. Jarmila Cmuntová.

„Komunikace se beze sporu stává klíčovým nástrojem v péči o nemocné a je třeba ji cvičit a rozvíjet. Našim pracovníkům je neustále připomínáno, že jejich povinností je pacientům, případně jejich rodinným příslušníkům, vždy srozumitelně vysvětlit diagnózu, možnosti léčby, léčebný plán, výsledky léčby, prognózy do budoucna či příčinu a okolnosti úmrtí. Abychom zajistili nejvyšší možnou úroveň komunikačních dovedností našich zdravotnických pracovníků, vyhledáváme pro ně možnosti teoretického a praktického školení – např. pro osvojení morálních principů komunikace s pacienty a jejich příbuznými či pro praktické nacvičení komunikace v různých typových situacích,“ popsal ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev.

Zdroj: Jihlavská nemocnice