Domů Dění v regionech Dmýchárna má ...

Dmýchárna má po 22 letech novou technologii, čistička zvládne přes čtvrt milionu obyvatel

Investici v hodnotě 19,4 milionu korun dokončuje v těchto dnech statutární město Olomouc v areálu čistírny odpadních vod (ČOV) na Nových Sadech. Rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny, která byla již na hranici technické životnosti a energetické hospodárnosti, skončí v průběhu prosince tohoto roku.

Dmýchárna je zdrojem kyslíku pro aktivační linku čističky. „Původní dmychadla pracovala nepřetržitě od roku 1995, kdy byla uvedena do provozu zrekonstruovaná a rozšířená čistírna odpadních vod. Po dvaadvaceti letech nepřetržitého provozu se technologie, elektrotechnická část a také vzduchotechnika dmýchárny dočkaly zasloužené obnovy,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Rekonstrukcí dojde jednoznačně ke snížení spotřeby elektrické energie a tím i ke snížení provozních nákladů. Dmýchárna bude vybavena nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Pracovníci zhotovitelské firmy vyměnili strojní zařízení a upravili technologické potrubí. Původní dmychadla s piškotovými rotory byla nahrazena moderními turbodmychadly. Součástí výměny provzdušňovacího zařízení byly i nezbytné stavební úpravy.

Z celkového počtu šesti původních dmychadel jsou tři stroje nahrazeny novými turbodmychadly, zbývající tři původní dmychadla zůstanou po opravě připraveny k provozu jako rezervy. „Celkově je dmýchárna schopna dodat téměř 40 tisíc metrů krychlových vzduchu za hodinu. Aktivace po rekonstrukci je dimenzovaná na maximální zatížení ČOV pro ekvivalent 259 500 obyvatel,“ upřesňuje náměstek Žáček.

„Součástí rekonstrukce byla i výměna technologických elektrorozvaděčů, výměna kabelů a kabelových tras, ovládacích skříní, doplnění a úprava software řízení dmýchárny, nová vzduchotechnika a klimatizace. Celá stavba probíhá za stálého provozu čistírny odpadních vod,“ doplnil Petr Schinneck, ředitel regionu Olomouc společnosti Moravská vodárenská.

Další připravovanou investiční akcí zajišťovanou statutárním městem Olomouc v areálu čističky je výměna uzávěrů vratných kalů v aktivačních nádržích za 1,8 milionu korun. „Uskutečnit by se měla v návaznosti na dokončení rekonstrukce dmýchárny ještě v průběhu prosince,“ potvrdil náměstek Žáček.

Město do akcí spojených s obnovou a rozvojem vodohospodářské infrastruktury letos investovalo více než 145 milionů korun. Kromě akcí zařazených do plánu městských investic realizoval opravy za 20 milionů rovněž provozovatel, tedy Moravská vodárenská.