Domů Dění v regionech Další splněno...

Další splněno: Zlínský kraj má rozklikávací rozpočet

Zpřístupnit na internetu přehledné údaje o svém hospodaření, a to v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě, umožňuje rozklikávací rozpočet, který nově připravil Zlínský kraj.

„Plníme tak jeden z dalších slibů, které jsme dali občanům loni před krajskými volbami. Je to jeden z kroků, kterým chceme přispět k větší otevřenosti úřadu vůči veřejnosti,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Občanům Zlínského kraje dáváme možnost kontroly nad tím, jak hospodaříme,“ doplnil statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop.

Sada reportů

Rozklikávací rozpočet je řešen jako sada reportů veřejně přístupných na níže uvedené adrese. Výchozí report ve dvou základních sloupcích obsahuje grafické zobrazení vývoje příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje v aktuálním (nebo vybraném) roce a měsíční historii.

V horní části reportu jsou ovládací prvky, pomocí kterých je možno měnit zobrazované období a měřítko zobrazení finančních údajů. Současně tento report nabízí navigaci na další detailní reporty příjmů, výdajů a financování. Tyto detailní reporty pak obsahují postupně rozklikávatelná zobrazení příjmů a výdajů ve struktuře odpovídající zadání.

Odkaz na rozklikávací rozpočet Zlínského kraje: https://dwh.kr-zlinsky.cz