Domů Dění v regionech Brno navazuje...

Brno navazuje spolupráci v rámci městského ekosystému

0

Zástupci vedení města, podnikatelské, akademické a politické sféry, neziskových organizací, občané a další se včera poprvé na výstavišti setkali na historicky prvním jednání nazvaném „Městský ekosystém 2017.“ Cílem setkání bylo do budoucna navázat spolupráci všech těchto sfér za účelem budoucího rozvoje města.

Účastníci navrhovali hodnoty, které považují pro budoucnost města za zásadní a na které by se měli společně s městem zaměřit. Téměř 200 účastníků tak nastínilo cíle a oblasti, na které bude brát vedení města ohled při vytváření strategie do dalších let.
 „Brno se může stát skutečným chytrým městem, pokud plně využije potenciálu lidského kapitálu, který má. Naší snahou je proto dále vytvářet vhodné prostředí a nástroje pro hlubší spolupráci na formování budoucnosti Brna,“ uvedl na semináři náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Zkušenosti z evropských měst

Na semináři „Městský ekosystém 2017“ přednesli své zkušenosti také zástupci z dalších evropských měst. Transformaci Bilbaa a spolupráci místních partnerů představil profesor z Univerzity DEUSTO Roberto San Salvador del Valle. O participativním foresightu jako efektivním nástroji veřejné správy promluvila Doris Wilhelmer, vedoucí výzkumu v Centru pro inovační systémy a strategii Rakouského technologického institutu ve Vídni. O strategickém plánu Ostravy promluvil konzultant Daniel Konczyna.
Aktivní občané jsou bohatstvím demokratických zemí. Jedním z cílů projektu Městský ekosystém je zvýšit jejich zapojení do chodu města. Pokud budeme jejich aktivitu podporovat, vyděláme na tom všichni,“ uvedl na setkání primátor města Brna Petr Vokřál.
Brno je často vnímáno jen jako politická reprezentace a úřad. Město spravuje také městské části, společnosti a organizace. Společně s dalšími partnery vytváří jedinečný městský ekosystém tvořený následujícími aktéry, kteří působí na území města a v jeho okolí:
  • Vědecké Brno – univerzity, výzkumná a vývojová centra a Akademie věd ČR
  • Podnikatelské Brno – živnostníci, malé a střední podniky, velké korporace, investoři a obchodní komory
  • Nevládní Brno – nevládní a neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy
  • Aktivní Brno – aktivní občané, odborníci a expati (zahraniční odborníci dočasně pracující v České republice)
  • Brněnská samospráva – magistrát, městské části, politické kluby, městské společnosti a organizace
  • Víceúrovňové Brno – Brněnská metropolitní oblast, Jihomoravský kraj, regionální, státní a evropské instituce a společnosti, vláda a ministerstva