Domů Dění v regionech Brněnské Janá...

Brněnské Janáčkovo divadlo bylo předáno firmám k rekonstrukci

0
Janáčkovo divadlo

Statutární město Brno poslední červnový den jako investor rozsáhlé rekonstrukce Janáčkova divadla předalo tuto významnou brněnskou budovu stavebním firmám, které zde budou následujících 14 měsíců pracovat na velké rekonstrukci zázemí a střechy.

Rekonstrukci bude provádět sdružení firem Metrostav, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo. Výsledek výběrového řízení na zhotoviteleodsouhlasila Rada města Brna dne 14. června. Podpis smlouvy a předání staveniště nyní probíhá v nejbližším možném termínu po uplynutí všech zákonných lhůt pro odvolání.

„Ve čtvrtek 29. června došlo k podpisu smlouvy, nyní si předáváme staveniště a předpokládám, že stavební práce začnou probíhat už v příštím týdnu. Jejich dokončení je ve smlouvě stanoveno na konec srpna příštího roku tak, aby se zde na podzim 2018 mohl odehrát další ročník významného festivalu Janáček Brno,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

„Jsme si vědomi významu této budovy a uděláme vše pro to, abychom rekonstrukci provedli řádně a v termínu,“ řekl za sdružení firem Metrostav, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo Jaroslav Heran, ředitel 1. divize Metrostavu.

„Před rekonstrukcí bylo nezbytné divadlo vystěhovat – to znamená například archiv celé historie 130 let divadla, kostýmní sklad i zázemí celého operního souboru. To je ale něco, s čím je potřeba počítat, protože je potřeba opravit největší divadlo v zemi. A je potřeba ocenit, že město do této rekonstrukce investuje,“ doplnil ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.

Podrobnosti o stavbě:

  • Investor: statutární město Brno
  • Zhotovitel: Metrostav, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo
  • Technický dozor investora: Brněnské komunikace, a. s.
  • Projektant: Architekti Hrůša & spol.
  • Zahájení: 30. 6. 2017
  • Ukončení: lhůta pro dokončení díla a jeho předání dle smlouvy je stanovena na 14 měsíců od předání staveniště zhotoviteli (tj. od 30. 6. 2017 do 31. 8. 2018)
  • Vysoutěžená cena: 524 milionů korun bez DPH

Při opravách budovy Janáčkova divadla se rozšíří sociální zařízení, zmodernizují se interiéry diváckých prostor i bufet. Kompletně se opraví provozní prostory divadla, včetně zázemí pro zaměstnance a jevištní technologie. Počítá se také s rekonstrukcí veškerých rozvodů. Rovněž budou opraveny příjezdové, přístupové a parkovací plochy k provozní části budovy divadla.

K tomu se přidá také rekonstrukce střechy. Při upevňování nové vzduchotechniky se totiž přišlo na její špatný stav. Rekonstrukce střechy nebyla do rozsahu rekonstrukčních prací původně zahrnuta, neboť se naposledy opravovala v roce 2005. Tehdy však došlo pouze k opravě svrchní krytiny, a nikoliv k celkové rekonstrukci nosné části střechy.

Za špatný technický stav střechy Janáčkova divadla může konstrukční vrstva, která je tvořena betonovými prefabrikovanými střešními deskami, tzv. Čiževského deskami. Původní prefabrikované střešní desky nyní nahradí dělníci modernější konstrukcí. Ta umožní zavěšení prvků vzduchotechniky, které se nevejdou do prostoru divadla.

Rekonstrukce budovy Janáčkova divadla byla dlouhodobě plánována ve spolupráci s Národním divadlem Brno, které na této scéně působí. Po dobu rekonstrukce Janáčkova divadla bude působit v náhradních prostorách.

Předchozí etapa obnovy divadla

V červenci 2016 byla dokončena předchozí část prací na obnově této významné divadelní scény – rekonstrukce fasády Janáčkova divadla. Investice v hodnotě 44 milionů korun se zaměřila především na výměnu kamenného obkladu z 60. let minulého století. Na kamenných deskách byly patrné trhliny, které snižovaly jejich pevnost. Součástí výměny byla také sanace a dolní část fasády byla ošetřena nátěrem odolným proti graffiti. Rekonstrukce se dočkala také akumulátorovna a elektroinstalace. Repasováno bylo i tahové zařízení horní mechaniky divadla.

Historie budovy

Janáčkovo divadlo bylo postaveno v letech 1960–1965. Provoz divadla byl slavnostně zahájen 2. října 1965 operou Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky. Náklady na realizaci dosáhly téměř 100 milionů Kčs. Pro srovnání – obestavěný prostor Janáčkova divadla představuje dvojnásobek objemu nedalekého divadla Mahenova. Současně s budovou byla provedena i úprava okolí, zejména předprostor s vodní nádrží a fontánou, terasy a osázení zelení. Divadlo opery a baletu bylo pojato komplexním způsobem, aby zahrnovalo všechny potřebné umělecké, společenské a technické provozy. Osu jevištní části tvoří jeviště s točnou, na něž navazují zadní a dvě boční jeviště. Kromě zkušeben pro orchestr, sólisty, pěvecký sbor a balet jsou tu šatny, malírny, dílny, sklady a další příslušenství. Společenskou část tvoří hlediště pro 1383 diváků, koncipované jako stupňovitý amfiteátr s věncem lóží. Obklopují je ve třech patrech společenské prostory, vzájemně provozně a opticky propojené. V prvním suterénu pod vestibulem se nacházejí restaurace, kavárna a klub umělců.