Domů Dění v regionech Bohumínský te...

Bohumínský teplovod bodoval v anketě Projekt desetiletí

Bohumínský teplovod zabodoval v anketě Teplárenského sdružení Projekt desetiletí. Jako jediný byl oceněn odborníky v energetice, novináři i veřejností. „Projekt si cenu zaslouží, domácnosti platí méně peněz za teplo, radnice také ušetřila na topení a především ušetřila na investicích, které šly celé za Skupinou ČEZ. Příspěvek ke zlepšení ovzduší je zejména u nás v Bohumíně nezanedbatelný,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.

„Ceníme si zejména toho, že projekt obstál u všech hlasujících, energetiků, novinářů i veřejnosti. Svědčí to o správné cestě, na kterou jsme se v Bohumíně vydali,“ říká generální ředitel ČEZ Teplárenské Vladimír Gult.

Celý projekt spolkl přes 500 milionů korun a obsahuje nejen úpravy v elektrárně Dětmarovice, ale také vybudování horkovodu do města. „Přímo ve městě jsme museli vybudovat zcela nové rozvody. Také jsme museli postavit nové výměníkové stanice. Svým rozsahem to je ojedinělý projekt a za jeho ocenění děkujeme všem hlasujícím,“ dodal Gult.

Celý projekt je založen na koncesionářské smlouvě mezi městem Bohumín a Skupinou ČEZ. Smlouva je uzavřena na dobu dvaceti let a je možné její prodloužení. Zahrnuje úpravy v elektrárně v Dětmarovicích, vyvedení tepla z elektrárny na okraj Bohumína (8 km), kde se dělí na další větve pro centrum města (10 km) a větev pro Bohumín-Záblatí (4,3 km). Na místo původních kotelen jsou nainstalovány předávací stanice (centrálních a objektových stanic je dosud 65), které zásobují koncové uživatele. Soustava centrálního zásobování teplem je úplně nová, takzvaně je postavena na zelené louce.

Počet zásobovaných bytů v současnosti je přes 5 000, mezi dalšími vytápěnými objekty jsou školy, kulturní a jiné městské budovy, výrobní i nevýrobní objekty. Celková investice, která jde za Skupinou ČEZ, je plánována na 500 milionů korun. Soustava se bude dále rozšiřovat. Město Bohumín je po Orlové druhým městem, které zásobuje teplem elektrárna Dětmarovice. Ekologický přínos projektu spočívá ve zlepšení ovzduší přímo v Bohumíně. Náhrada několika desítek místních kotelen sníží produkci látek vypouštěných do ovzduší.