Domů Dění v regionech Bohumín má zp...

Bohumín má zprovozněnou část obchvatu

Obyvatelé města Bohumín mohou být částečně spokojeni. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes otevírá 1. část obchvatu silnice I/67. Obchvat po svém dokončení odvede dopravu z města Bohumín a stane se přivaděčem dopravy z dálnice D47 do celé oblasti Karviné.

Bohumín – Stávající silnice I/67 prochází v předmětném úseku hustou zástavbou Bohumína, což negativně ovlivňuje nejen životní prostředí místních obyvatel, ale také dopravní propustnost. Navíc s dokončením dálnice D47 má silnice I/67 plnit roli přivaděče pro celou oblast Karviné. Proto byla navržena silnice I/67 v nové poloze východního obchvatu Bohumína.

„Nynější vedení centrem Bohumína je nevyhovující, zejména pro nákladní dopravu. Součástí obchvatu Bohumína je plánována přeložka I/67 v souběhu s dálnicí D47, včetně dvou okružních křižovatek,“ říká ke stavbě ředitel ŘSD René Poruba.

Trasa silnice I/67 je součástí plánovaného systému komunikační kostry okresu Karviná, která bude v době do vybudování tahu R11 nadále tvořit jeden z nejvýznamnějších páteřních komunikačních tahů tohoto okresu.

Po dvou letech letech se Bohumínským otevře také skřečoňský most. Jehož stavbu vloni v srpnu zastavil v rámci úsporných opatření tehdejší ministr Vít Bárta. Bohumínští se však proti jeho rozhodnutí vzbouřili a za deset dní se pod petici za jeho dostavění podepsalo rovných 10 156 lidí. Ministr pak stavbu mostu po návštěvě Bohumína nakonec opět povolil. „Otevření mostu je důležité nejen pro ulehčení dopravy ve směru od Skřečoně a Karviné na Bohumín, ale je rovněž symbolem úspěšného odporu bohumínských občanů proti nesmyslnému rozhodnutí jeho stavbu v loňském roce zastavit. Ještě důležitější je však dokončení dalších rozestavěných dopravních staveb, tedy dálnice D47 do Polska a asi kilometrového přivaděče ze skřečoňského mostu k dálnici. Teprve pak bude ochráněno centrum Bohumína od zátěže, kterou kvůli jeho absenci způsobují nákladní vozidla. Jinak by byly vládní proklamace boje za lepší ovzduší k ničemu,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Na základě dodatku ke smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem bylo dojednáno, že k dnešnímu dni bude zprovozněna v části vedoucí přes železniční trať. Další část obchvatu by měla být uvedena do provozu do konce června 2012. Dálnice D47 bude také připojena prostřednictvím Bohumína na přeložku silnice I/67. Silnice I/67 v úseku propojujícím západní a východní rondel u D47 slouží i jako dálniční kolektor a současně jako pokračování obchvatu Bohumína. Řešení problematiky koncepce silniční sítě v zájmové oblasti Bohumína úzce souvisí s územním plánem města i celé ostravské aglomerace. V širším zájmovém území se jedná o vazby na výhledovou síť komunikací vyšší třídy. Jde především o napojení tahu rychlostní silnice R11, které je navrženo prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Vrbice. Podle studie z roku 1998 je tento tah veden přes Orlovou a Karvinou s pokračováním směrem na Český Těšín a Třinec.