Domů Dění v regionech Bohumín má ne...

Bohumín má nejlepší firemní noviny

Bohumín bodoval v květnu hned dvakrát v celostátní soutěži o nejlepší Firemní médium roku 2011. Městské noviny Oko zvítězily v kategorii Tiskovina veřejné a státní správy, třetí místomezi obcemi, krajskými úřady a státními institucemi pak obdrželaVýroční zpráva města Bohumína.

Osmý ročník soutěže uspořádalo profesní sdružení Komora Public Relations (KoPR), které sdružuje jednotlivce i společnosti v oboru komunikace.

„Bohumínské noviny nás zaujaly zejména celkovou jednotnou úpravou, rovněž jsme chválili redaktorskou a jazykovou úroveň. Na rozdíl od řady jiných městských médií neslouží jako volební leták členů zastupitelstva, ani nepoužívají úřednické ptydepe. (nesrozumitelný úřednický jazyk – pozn. red.). Zlepšit by se určitě mohly po grafické stránce, ale jedná se spíše o sledování moderních trendů, než o nějaké fatální chyby, například bychom doporučili změnu fontu písma pro lepší čtivost,“ uvedl za porotce Jiří Chvojka, předseda představenstva KoPRu.

Více než třicet médií posuzovala čtyřčlenná odborná porota, složená ze žurnalistů, grafiků a zástupců reklamních agentur. Hodnotila přesnost, důvěryhodnost, strukturu a jazykovou úroveň obsahu, kompozici, úroveň výtvarného sdělení, kontext se soudobým výtvarným trendem, typografii, práci s fotografiemi i ilustracemi a přínos pro propagaci vydavatele.

„Informovanost občanů je pro nás dlouhodobě prioritou. Protože Oko není zadarmo, musí mít potřebnou kvalitu a čtivost, aby si jej čtenář chtěl koupit. Jen dobře informovaný Bohumíňák se totiž může aktivně zapojit do rozhodovacích procesů, a to je důvod, proč se často v anketách zajímáme o názor veřejnosti na různé problémy,“ řekl k výsledkům soutěže starosta Bohumína Petr Vícha. Bohumínské městské noviny Oko vydává město už 22. rokem a vycházejí jako čtrnáctideník. Náklad jednoho čísla je průměrně 2 700 kusů. Ročně město vydá 23 čísel v nákladu asi 62 tisíc kusů. Jeden výtisk stojí 7 korun. Remitenda městských novin byla vloni 9,71 procenta.