Domů Dění v regionech Benešovu v Hr...

Benešovu v Hradci Králové čekají další opravy. Pozor na uzavírky

0

V první polovině září začnou další opravy na vybraných místech Benešovy třídy v Hradci Králové. Do doby, než projekt celkové revitalizace této části města bude pokračovat novou etapou, se tak větší údržby dočkají zastřešení, konstrukce, schodiště a lávky, které to nejvíce potřebují. Práce, které by měly skončit do konce roku, budou znamenat i omezení pohybu chodců a automobilů.

Konstrukce těchto staveb jsou podle Ivana Čakányho z Technických služeb Hradec Králové ve stavu, kdy je nutné je co nejdříve opravit: „Jsou poničené a za hranicí jejich životnosti. Stavbaři budou pracovat u domů čp. 1428-1433 a 1541-1546 a kolem lávky za restaurací Kozlovka.“ Obyvatelé těchto míst i jejich návštěvníci proto musí v nejbližších týdnech počítat s komplikacemi při pohybu v místech stavby. Týkat se to přitom bude jak pěších, tak i průjezdu aut pod lávkami.

Náklady na tyto opravy během podzimu jsou necelých devět milionů korun včetně DPH. Začne se lávkou a schodištěm před domem čp. 1428-1433, u kterého se pak o několik týdnů později zrenovuje ochoz a zastřešení. Podobně se opraví schodiště, lávka, ochoz i zastřešení u protějšího domu čp. 1541-1546.Během oprav bude průchod chodců po ochozech komplikovanější, částečně se omezí i vstupy do nebytových prostor a bytových domů,” upozorňuje Čakány.

Uzavření lávky pro pěší

Složitější provoz bude v sousedství lávky za Kozlovkou, kde práce sice umožní nezbytný průjezd aut pod lávkou, ale pro pěší bude průchod po lávce zcela uzavřený. Při samotné betonáži dostanou na nezbytnou dobu stopku i auta. Pod lávkou budou totiž umístěny podpěry a cestu navíc zcela zatarasí technika.

Zastupitelé města se na jaře dohodli, že každý rok vyčlení padesát milionů korun z přebytkového hospodaření města právě na financování další etapy revitalizace Benešovy třídy. Současně město investuje do potřebných oprav schodišť, podest nebo ramp, aby se zachovala funkčnost Benešovy třídy. Plán těchto oprav byl zpracovaný s ohledem na budoucí podobu této lokality, v koordinaci s finálním projektem revitalizace.