Domů Články Znojemský měs...

Znojemský městský úřad spustil projekt Otevřená radnice

Město Znojmo spustilo na internetu novou aplikaci Otevřená radnice, která umožní obyvatelům druhého největšího města v jihomoravském kraji podstatně lepší veřejnou kontrolu správy města. Aplikaci lze spustit na základních webových stránkách města.

„Pokud se Znojmo ještě před dvěma roky potýkalo s korupcí a v otevřenosti a transparentosti bylo na chvostu měst v České republice, náš nový projekt Otevřená radnice má posunout Znojmo mezi nejotevřenější a nejtransparentnější města v zemi,“ míní starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel.

Radnice na projektu pracovala od října loňského roku poté, co si nechala zpracovat ekonomický a právní audit hospodaření bývalého vedení Znojma. Základními pilíři projektu Otevřená radnice jsou podle starosty Znojma Gabrhela otevřenost a transparentnost. Princip otevřenosti chce radnice mj. naplnit zavedením institutu veřejné diskuse s občany nad nejzásadnějšími investicemi, zavedením elektronického hlasovacího systému zastupitelů nebo zveřejňováním klíčových hlasování v Radě města či pravidelnými výzkumy veřejného mínění.

Klíčovými body pilíře transparentnosti jsou přijetí protikorupčního programu a realizace projektu „Radnice pod lupou“. V projektu Radnice pod lupou využije znojemská radnice síly na internetu. V polovině února se poprvé na webových stránkách města objevil nový odkaz „Otevřená radnice.“

Po jeho rozkliknutí zde v budoucnu najdou obyvatelé města všechny potřebné informace o správě a hospodaření města. Vzhledem k obsažnosti projektu bude znojemská radnice jednotlivé části projektu realizovat postupně.

„Jako první jsme na internetu zprovoznili sekci „Hospodaření pod lupou“, která je podle mého mínění nejdůležitější,“ říká starosta Znojma Ing. Vlastimil Gabrhel. Občané tady mohou kromě aktuálního městského rozpočtu nalézt nejdůležitější ekonomické ukazatele jako např. rozpočtový výhled města Znojma až do roku 2015 nebo vývoj ukazatele dluhové služby, který současné vedení začalo používat k ilustraci skutečného stavu městských financí.

„Když jsme loni začali s ukazatelem dluhové služby pracovat, byl to pro mnohé nový parametr. My jsme však věděli přesně, co děláme. Jsem rád, že dnes z úst nejvyšších představitelů Evropské unie slyšíme, že při sledování vývoje nejzadluženějších států eurozóny je potřeba sledovat právě ukazatel dluhové služby, protože je pro další vývoj klíčový,“ uvádí Gabrhel.

Kromě ekonomických ukazatelů města najdou občané Znojma již brzy na internetu po rozkliknutí okna Otevřená radnice také další sekce jako jsou dotace pod lupou, veřejné zakázky pod lupou, personalistika pod lupou, směrnice a kodexy a statistiky elektronických aukcí.

„Součástí našeho projektu bude také Anonymní elektronický formulář pro ohlašování případů korupce, se kterou mělo Znojmo v nedávné minulosti své smutné zkušenosti,“ doplňuje starosta.