Domů Aktuálně Stáhněte si ú...

Stáhněte si únorové vydání Moravského hospodářství

0

Únorové vydání Moravského hospodářství se zaměřuje na odpadové hospodářství měst a obcí. Lidé produkují stále více odpadu. V minulosti končil odpad především na skládkách, a to i ten, který šlo dále využít. V řadě krajů plánují výstavbu zařízení na energetické využití odpadů. Ne všude je však tento krok vítán, proti jsou zejména ekologické organizace.

Aktuální vydání nabízí řadu dalších zajímavých témat. Věnovali jsme se nejen odpadům, ale i projektu Národní digitální archiv, plánovaným investicím vybraných nemocnic, podnikání v Mexiku či příběhu výrobce domů „bez složenek“.

Novinkou je speciál BYTOVÁ DRUŽSTVA. Zde se dočtete, která družstva na Moravě patří k těm největším, zda výtahy v bytových domech splňují podmínky bezpečného provozu, kolik můžete uspořit zateplením domu či jaké jsou vyhlídky na spuštění dotačních programů.

Z obsahu únorového vydání vybíráme:

Svou spalovnu chce mít i Vysočina

Odpadů přibývá, třídit a ukládat na skládky už nestačí. Takový je hlavní argument Kraje Vysočina, který stojí za záměrem vybudovat novou spalovnu. „Vývoj produkce komunálních odpadů má mnoho neznámých, na základě zkušeností z let minulých lze předpokládat, že produkce odpadů bude mírně narůstat. Zatímco v roce 2010 vyprodukoval region Vysočiny přes 222 tisíc tun komunálního odpadu, v roce 2020 to bude podle propočtu odborníků přes 278 tisíc tun, což je asi o 25 procent více,“ upozorňuje Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.

Poplatky zůstávají na maximu, obce i tak doplácí

Jeden z nejnižších ročních poplatků platí v Opavě. „Obyvatelé Opavy za komunální odpad zaplatí stejně jako v předešlém roce 396 korun,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečková. Pokud by přitom Opavané měli hradit skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem komunálního odpadu vynaloží město, pak by každý obyvatel zaplatil ročně částku více než dvojnásobnou.

Počet černých skládek ve městech a obcích klesá

Zástupci většiny moravských měst a obcí se shodují, že počet zakládaných černých skládek v posledních letech klesá. I když je spíše výjimkou, že je zjištěn původce černé skládky, do okruhu možných viníků mohou patřit nejen samotní obyvatelé, ale například i lidé bez domova, neukáznění podnikatelé, zahrádkáři, majitelé chat a chalup či projíždějící turisté. Počet černých skládek ubývá jak na území měst a obcí, tak i v jejich blízkém okolí. Klesající trend je výsledkem rozšiřování počtu kontejnerů, budování sběrných dvorů, pravidelným svozem objemného odpadu, kontrolou právnických osob v oblasti nakládání s odpady a osvětové činnosti.

Třídění plastů se vyplatí městu i občanům

Od června minulého roku se mohou občané Tišnova zapojit do systému pytlového sběru plastu. Za každý odevzdaný kilogram získají čtyřkorunovou slevu z ročního poplatku za odvoz komunálního odpadu. Průměrná čtyřčlenná rodina může ročně ušetřit přibližně 250 korun. Prodejem vytříděné suroviny si přilepší i městská pokladna.

Evropské peníze pomohly s opravami ve městě

Za posledních šest let se v Bystřici nad Pernštejnem mnohé změnilo. Dotace z Evropské unie napomohly rozsáhlé rekonstrukci náměstí, opravě řady veřejných budov, chodníků i silnic. Velké plány má vedení města i pro následující roky, ve městě by mělo vyrůst Centrum zelených vědomostí.

V českých domech jezdí tisíce nebezpečných výtahů

Nebezpečí na vás muže číhat až v 40 tisících výtazích v České republice. Vykazují totiž vysoká provozní rizika. Upozornila na to Unie výtahového průmyslu. Podle normy ČSN EN 81-80 z roku 2004 musí být u všech výtahů uvedených do provozu před rokem 1993 provedena do konce března 2006 inspekční prohlídka, která stanoví rozsah a závažnost provozních rizik. U výtahů uvedených do provozu v letech 1993 – 1999 byl termín stanoven do konce března 2009.

Města čekají na Národní digitální archiv

Úřadům slouží k archivaci centrální spisovny, ve kterých uchovávají dokumenty, jimž neskončila úložní lhůta. „Výhoda užívání elektronické spisové služby je velká. Máme kompletní přehled o stavu dokumentu – kdy byl přijat, komu všemu prošel pod rukama, co na něm dělal. Vidíme i jak s ním naložil, kde dokument skončil a jak byl vyřízen,“ popisuje Petr Sordyl, vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu.

Únorové vydání v PDF si můžete stáhnout [download path=“/website/download/archiv-pdf/moravske-hospodarstvi-únor-2012″ ]ZDE[/download]